افتتاح باشگاه بیلیارد در روستای جواد حصاری

در روستای جواد حصاری تفریحی برای نوجوانان و جوانان روستا توسط شورا ها و دهدار فراهم نشده و نوجوانان خود باید به فکر مشغولیت در اوقات فراغت خود باشند .
این دلیل شد تا جوانان به فکر چاره ای بگردند تا وقت خود را به شکل مفید و سالم پر کنند و اینگونه بود فکر ایجاد باشگاه بیلیارد در ذهنشان جرقا ای زد و فردی به نام 'بهنام جسور' پیش قدم شد تا این کار برای عزیزانش انجام دهد ...

 

  • اینک مفتخریم افتتاح باشگاه بیلیارد جواد حصاری را به اهالی عزیز و خون گرم روستا تبریک گوییم.