با حضور معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی بهره برداری همزمان از پروژه گازرسانی به 5 روستای شهرستان میاندوآب آغاز شد.
این روستاها شامل روستاهای :جواد حصاری ، آغداش ، منصوراباد ، ابراهیم حصاری از بخش مرحمت اباد از بخش مرکزی و قره سقال از بخش باروق می باشند که برای گازرسانی به این روستاها 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
طول شبکه گازرسانی به این روستاها 36 هزار و 800 متر است و با بهره برداری از آنها 1400 خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر هفت هزار نفر از نعمت گاز بهره مند شدند.
در ادامه افتتاح پروژه های هفته دولت، از دو طرح بزرگ فرهنگی در میاندوآب بهره برداری شد.