روستای شهید پرور جواد حصاری

۴ مطلب با موضوع «شهدا» ثبت شده است

یادواره شهید علی جسور

یادواره شهید علی جسور

مــــــــــــــــــــــــــرد.....

اونایی بودن که واسه خاطر حفظ ناموس مردم رفتن جنگ

کسانی که از هست و نیستشون گذشتنـــ

یه عده زیر زنجیر تانک با بدن های له شده

یه عده هم روی مین فسفری ذره ذره آب می شدند

و جیکـ هم نمیزدند تا عملیات لو نره و سایر همرزماشون شهید نشنــ

و فقط بوی گوشت کباب شده بود که....

یادمون نره کی بودیمـ...

یادمون نره کی هستیمـ...

یادمون نره چرا هستیمـ...


 آخر یادمون نره خیلی خونها ریخته شد تا منو تو، توی آرامش باشیم

شادی روحـ شهدای عزیزمونـ صلوات

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رضـا سـلامـی

شهید علی جسور

شهید علی جسور

یاد و خاطره شهید علی جسور

۴ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رضـا سـلامـی

اولین تیم فوتبال جواد حصاری

اولین تیم فوتبال روستای جواد حصاریاولین و قویترین تیم فوتبال جواد حصاری
دو تیم دارایـی و انجـمـــن

ســال 1361

۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رضـا سـلامـی

تیم انجمن روستای جواد حصاری (سال 1363)

تیم فوتبال انجمن

تیم فوتبال "انجمن" با مربی شهید علی جبوری

سال 1363

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رضـا سـلامـی