با سلام به عزیزان

روستای شهید پرور جواد حصاری یکی از مذهبی ترین روستاهای آذربایجان غربی است .


سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385 (بدون احتساب خانوارهای موسسه ای و غیرساکن)

خانوار

جمعیت

وضعیت سواد

جمعیت باسواد

جمعیت بی سواد

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

کل

مرد

زن

283

1407

714

693

967

524

443

316

121

195


سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 (جمعیت و خانوار تا سطح آبادی)

تعداد خانوار

مرد

زن

جمعیت کل

382

753

734

1487

 


آدرس : استان آذربایجان غربی، شهرستان میاندوآب، بخش مرکزی، دهستان زرینه رود، روستای جواد حصاری