روستای شهید پرور جواد حصاری

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شهید حافظ سلطانی» ثبت شده است

اولین تیم فوتبال جواد حصاری

اولین تیم فوتبال روستای جواد حصاریاولین و قویترین تیم فوتبال جواد حصاری
دو تیم دارایـی و انجـمـــن

ســال 1361

۸ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رضـا سـلامـی

تیم انجمن روستای جواد حصاری (سال 1363)

تیم فوتبال انجمن

تیم فوتبال "انجمن" با مربی شهید علی جبوری

سال 1363

۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
رضـا سـلامـی