افزایش روز افزون تعداد معتادین مواد مخدر در روستای جواد حصاری !!

در زمان های قدیم روستای جواد حصاری یکی از مذهبی ترین روستا های مطرح آذربایجان بود .که با بی مسئولیتی دهدار و شورا ها آرام آرام اعتقاد مذهبی جای خود را به مواد مخدر داد تا جوانان پرشور و پرنشاط روستا را در دام خود بیندازد و آن روستای سر سبز , حالا جای خود را به محیطی آلوده برای افزایش روز افزون معتادین به تریاک و شیشه و غیره بدهد .

   آیا دیگر وقت آن فرا نرسیده فکری به حال جوانان روستا بکنید ؟

سلامتی یا اعتیاد ؟

سلامتی یا اعتیاد