با حضور معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی بهره برداری همزمان از پروژه گازرسانی به 5 روستای شهرستان میاندوآب آغاز شد.
این روستاها شامل روستاهای :جواد حصاری ، آغداش ، منصوراباد ، ابراهیم حصاری از بخش مرحمت اباد از بخش مرکزی و قره سقال از بخش باروق می باشند که برای گازرسانی به این روستاها 15 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
طول شبکه گازرسانی به این روستاها 36 هزار و 800 متر است و با بهره برداری از آنها 1400 خانوار روستایی با جمعیتی بالغ بر هفت هزار نفر از نعمت گاز بهره مند شدند.
در ادامه افتتاح پروژه های هفته دولت، از دو طرح بزرگ فرهنگی در میاندوآب بهره برداری شد.
این پروژه ها شامل ساختمان کتابخانه مرکزی میاندوآب است که در 800 متر مربع زیر بنا اجرا شده است.
ساختمان گالری نمایشگاهی میاندواب نیز در یک هزار متر مربع زیر بنا احداث شده است.
برای بهره برداری از این دو پروژه اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
معاون برنامه ریزی استاندار اذربایجان غربی در آیین بهره برداری از این پروژه ها روند شتاب در توسعه شهرستان میاندوآب و ارتقای شاخص های فرهنگی آن را مثبت ارزیابی کرد.
غلامرضا دیزج نژاد با اشاره به عملکرد سی و سه ساله نظام در راستای محرومیت زدایی از چهره شهرها و روستاهای کشور افزود: با توزیع متوازن ثروت و اجرای عدالت در شهرهای مختلف شاهد صنعتی شدن و توسعه شهرهای آذربایجان غربی هستیم.