کتابخانه جواد حصاری بدون حمایت کننده است

کودکان و نوجوانان روستای جواد حصاری کتابهای مورد علاقه خود را نمیتوانند در کتابخانه پیدا کنند !

کتابخانه جواد حصاری از مردم عزیز تقاضا دارد که کتابهای بی استفاده  خود را به کتاب خانه بدهند تا کودکان و نوجوانان به مطالبی که نیاز دارند را پیدا کنند .