چرا روستای جوادحصاری باید پارکــــ  نداشته باشه ؟

کودکان روستای جواد حصاری برای بازی کردن و تفریح جایی ندارند !! و همین کودکان هستند که برای سرافرازی کشورشان تلاش میکنند تا ایرانمان سربلند باشد , ولی کسی به کودکان دور افتاده سرزمینـمان فکر نیمکند !!

آیا مسئولین بالادست روستای جـواد حـصـاری را نـمی بـیـنـنـد ؟

 

park2  park1

هم اکنونـ نیازمند یاری سبـــــزتان هستیم ....